Board logo

標題: LCCI [打印本頁]

作者: holywinter    時間: 2008-6-8 05:00 PM     標題: LCCI

我想問下如果報讀frenda so既LCCI level 2暑期課程
佢話幫我地代報考試局公開考試即係點?
係咪有需要先同職員講話想報埋個考試  另外再交錢?
定係你一報左呢個course就自動幫你報埋個考試?
我試過打過俾現代個hotline問  但個職員好似咩都唔知講野一舊舊咁
有冇人試過可以話俾小弟知?
thx
作者: 見鬼勿O嘴    時間: 2008-6-8 06:22 PM

課程同考試報名費要分開俾架
作者: holywinter    時間: 2008-6-8 06:55 PM

引用:
原帖由 見鬼勿O嘴 於 2008-6-8 06:22 PM 發表
課程同考試報名費要分開俾架
唔該哂
作者: 奧雲10    時間: 2008-6-8 09:26 PM

引用:
原帖由 見鬼勿O嘴 於 2008-6-8 06:22 PM 發表
課程同考試報名費要分開俾架
thank you
歡迎光臨 小卒資訊論壇 (http://lsforum.net/board/) Powered by Discuz! 6.0.0